Cart

Onze computer is een integraal onderdeel geworden van onze werkzaamheden en het liefst wil je dat hij het altijd lekker snel doet. In de meeste gevallen is dit gelukkig ook zo, echter net op het moment dat je het niet gebruiken kunt kan er een probleem ontstaan. Hoe fijn zou het zijn als de computer ruimschoots van te voren aan zou geven dat er problemen aan gaan komen. Met behulp van Remote Monitoring en Management kan dit tegenwoordig en dit is niet alleen beperkt tot computers maar ook servers kunnen gemonitord worden.

Remote Monitoring en Management (RMM)

Remote Monitoring en Management betekent het op afstand in de gaten houden van de toestand van een computer om op die manier problemen te verhelpen voordat ze ontstaan.

Waarom zou je dat doen?

Mensen die voor hun werk afhankelijk zijn van hun computer kunnen alleen geld verdienen als ze er ook mee kunnen werken. Als een server plat ligt geldt dit nog meer omdat hier meerdere mensen door getroffen worden. 20 mensen die 1 uur niet kunnen werken betekent 20 uur minder omzet.

Hoe werkt het?

Door installatie van een agent op de computer (server) wordt continu de meest belangrijke parameters van de computer uitgelezen. Dit zijn onder andere: processor, geheugen, schijfgrootte (HDD of SSD) en netwerkverkeer. Als met 1 van deze parameters iets mis is treedt er een alarm in werking.

Kun je dat meten dan niet zonder RMM?

Als je de hiervoor genoemde parameters handmatig gaat bekijken, heb je alleen een moment opname. Een trend zegt echter veel meer dan die momentopname. Als een gebruiker klaagt over dat ’s ochtends zijn computer zo traag is, dan is dat met behulp van de RMM te zien. Als alle overige computers in het netwerk op exact dezelfde tijdstip hetzelfde probleem hadden dan ligt het probleem niet aan die individuele computer maar moet het probleem elders gezocht worden.

Bel ons vrijblijvend voor een demo!