Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.

Eigendomsrecht: De goederen blijven ons eigendom tot de volledige betaling is voldaan.

Klik hier voor onze voorwaarden